Charter v České republice

Tato stránka je zaměřena především na charterové obytné motorové lodě, v seznamu pronajimatelů však také najdete výčet pronajimatelů motorových člunů, plachetnic, hausbotů a dalších plavidel. Nevynechali jsme provozovatele výletních plaveb.

V České republice jsou pronajímány především holandské, skandinávské, anglické a francouzské obytné motorové lodě. V posledních letech se také stále více objevují i lodě polské či (často neřiditelné) hausboty „domácí“ výroby.

Většinou jsou nabízeny lodě malé a jednoduše vybavené, až na výjimky také staré. To však, pokud je s tím skipper předem seznámen, není problém. Někteří pronajimatelé však nabízejí charterové lodě ve velmi špatném technickém stavu, špinavé a ceny pronájmu často také neodpovídají kvalitě lodě. Pronajimatelé lodí jsou pak většinou nadšenci, z části i profesionálové či/a obchodníci.

V České republice jsou de facto tři významné plavební oblasti: Vltava, Labe a Baťův kanál. Vltavu pak lze ještě z hlediska rozdílnosti plavby rozdělit na Horní Vltavu, kam spadá i Lipenská vodní nádrž, Vltavskou kaskádu – Orlickou a Slapskou vodní nádrž a Dolní Vltavu - Prahu a okolí.
 

Horní Vltava: Lipenská vodní nádrž nabízí pouze (s výjimkou elektromotorů) bezmotorovou plavbu a plavba je možná i v okolí Českých Budějovic.
 

Vltavská kaskáda nabízí především úchvatnou jezerní plavbu. Orlík je pro plavbu připraven bezesporu nejlépe. Vznikly zde mnohé slušně vybavené mariny a nabízí se i nepřeberné množství míst, kde se dá zastavit a vykoupat. Slapy jsou na tom bohužel hůř. I zde se najde pár slušně vybavených marin, s možností zastavení, ať už na vykoupání, anebo třeba na oběd, je to však výrazně horší. Na obou vodních nádržích je však v posledních letech vidět rychlý vývoj. Pozor: vzhledem k omezení délky, šířky a váhy plavidel je dosažitelnost těchto míst omezena.

Náš tip: půjčte si člun či loď a projeďte celou kaskádu, z Orlíku až do Prahy anebo opačně!


Dolní Vltava od Třebenic pod Slapskou vodní nádrží až po Mělník nabízí zajímavou říční plavbu, bohužel však s nepříliš mnoha možnými zastávkami. Ale i zde dochází k rozvoji malé plavby, byť ne tak překotnému jako na Vltavské kaskádě a najde se zde pár slušně vybavených marin. Jediným problémem pro nezkušené skippery je pak plavba Prahou mezi Smíchovskou a Štvanickou komorou. Ta je vzhledem k intenzitě plavby především velkých plavidel poměrně nebezpečná.

Náš tip: pro plavbu Prahou skipperům bez zkušeností doporučujeme výletní plavbu s kapitánem! Pokud se však sami na plavbu centrem Prahy vydáte, učiňte tak jen v dopoledních hodinách!
 

Labe je splavné od Týnce nad Labem až po hranice České republiky, pro méně zkušené však raději jen po Ústí nad Labem a nabízí výhradně říční plavbu. A vzhledem a investicím a aktivitám měst i firem zde v posledních letech vzniklo několik marín.

Náš tip: doporučujeme jednosměrnou plavbu!


Baťův kanál na relativně krátkém úseku nabízí kanálovou a z části i říční plavbu a také poměrně velké množství marin a níst vhodných pro zastavení. Pozor: vzhledem k malé hloubce kanálu je jeho splavnost omezena.

Náš tip: doporučujeme 3-4 denní plavbu!

Pokud nebudete mít přehnaná očekávání a nebudete plavbu Českou republikou srovnávat třeba s loďařsky vyspělejším Holandskem, které má v charteru desítky let dlouhou tradici, budete spokojeni. Vaše spokojenost však závisí na kvalitním výběru lodě a pronajimatele.

My si neosobujeme právo jednotlivé pronajimatele a jejich lodě hodnotit ...

Ilustrační obrázek