Marián Tongeľ *1966

Od roku 2006 provozuje slovenský přístav na Baťově kanálu v hraničním městě Skalica, kde nabízí klientům možnost pronajmout si menší motorové čluny a kajutové lodě na plavbu po kanálu. Součástí pronájmu lodí je i cvičná plavba, v rámci které vysvětlí základní pravidla chování se na lodi, význam jednotlivých znaků a předá i další své teoretické i praktické znalosti. Filozofií spolupráce s Dutch Masters je právě seznámení klientů se základy plavby na Baťově kanálu, který může být odrazovým můstkem pro plavbu na větších kajutových lodích v Holandsku. Marián Tongeľ je absolventem strojařské školy, která ho vybavila praktickými poznatky, které nyní využívá při práci s loděmi, při opravách a servisu motorů. Jeho koníčkem je rekonstrukce interiérů i exteriérů starších lodí, které svou trpělivou prací dokáže přeměnit na skutečně zajímavé plavidla. Je držitelem průkazu VMP a své bohaté praktické zkušenosti získal především na Baťově kanálu a také na plavbách v Holandsku, Dánsku a Chorvatsku.

Kontakt
Tel. +421 908 776 127
E-mail: pristav@prvaplavebna.sk

Ilustrační obrázek